Kocioł S-II stanowi rozwinięcie konstrukcji kotła S-I

Kocioł ten przeznaczony jest do spalania drewna,biomasy oraz węgla brunatnego a po odpowiednim dostosowaniu paleniska możliwe jest spalanie węgla kamiennego.

Kocioł charakteryzuje się wysokosprawnym wymiennikiem płomieniówkowym.

Kocioł występuje w mocach 15-35kW.

Dzięki zastosowaniu elementów szamotowych w komorze spalania oraz wkładów żarobetonowych i wermikulitu w komorze dopalającej w połączeniu z wielopunktowym podawaniu powietrza wtórnego  kocioł ten uzyskuje bardzo wysoką temperaturę spalania co umożliwia zgazowywanie paliw stałych i zachowanie czystości spalin.Regulację procesu spalania ułatwia duży wizjer z podglądem płomienia osłonięty szybą ognioodporną Robax.

Duże drzwiczki załadowcze  w połączeniu z dużą komorą załadowczą  ułatwiają załadunek paliwa a głębokość kotła dostosowana jest do spalania polan drewna o długości 33cm.

Czyszczenie kotła ułatwia duża i szczelna wyczystka górna zamykana na klamkę oraz wyczystka dolna do wybierania pyłów i popiołu.

Zaleca się montaż kotła przy współpracy z zbiornikiem akumulacyjnym.

 

Zalety kotła:

+Ceramika w obrębie paleniska

+Ceramika w komorze dopalającej

+Ruszt żeliwny

+Regulowane,wielopunktowe  powietrze wtórne

+Wymiennik płomieniówkowy

+Łatwość czyszczenia

+Duża komora załadowcza

+Duża bezwładność kotła 

+Podgląd procesu spalania 

+Wysoka sprawność 

 

Wady:

- Duże wymagania odnośnie ciągu komina , min 25 Pa

- Brak rusztu ruchomego przy spalaniu węgla kamiennego

Cena kotła 15-22kW  4770zł

Cena kotła 20-35kW  5700zł

Opcjonalny wyciąg spalin 720zł

Uproszczony rysunek kotła.

 

  Kocioł S-II 15-22kW Kocioł S-II 20-35kW
Wysokość 1150mm 1150mm
Szerokość  450mm 640mm
głębokość  850mm 850mm
waga 320kg 390kg
poj. wodna 88ll 195l
Załadunek  68dcm  136dcm
ruszt  żeliwny K-9 żliwny sztabkowy